Towarzystwo ubezpieczeniowe AXA Olsztyn stanowi dziedziną jednej z najistotniejszych grup ubezpieczeniowych na świecie. Na naszym sektorze marka dzisiejsza istnieje od 2006 roku oraz pasie się wielkim oczekiwaniem klientów.

Klientom biznesowym towarzystwo oferuje ogromny asortyment usług ubezpieczeniowych, w owym ubezpieczenia finansowe i prowadzenie aktywami. Z zmiany użytkownicy indywidualni zlokalizują w jej propozycji zabezpieczenia na istnienie, inwestycyjne, turystyczne, informacyjne również dużo nowych.

Ubezpieczenia na życie

AXA Olsztyn oferuje trochę dużo oryginalnych rozwiązań w obszarze ubezpieczeń na utrzymanie, które tworzą pomagać nas dodatkowo swoją rodzinę przed konsekwencjami niespodziewanych zdarzeń losowych, śmierci lub utraty zdrowia. Podstawowe efekty w tej wersji to:

Plan Elastyczny,

Plan Uniwersalny,

Plan ochronny AXA.

Plan Elastyczny – gwarancja oraz inwestowanie

Plan Elastyczny jest możliwością, która przebywa obecnie idealne siedzenie w porządku zabezpieczeń na działanie. Jest zatem polisa, która składa funkcję ochronną i inwestycyjną. Niestety tylko chroni przyszłość naszych drogich, gdy osiągnie do znanej śmierci, lecz te wydaje nadzieja inwestowania pieniądza w konstrukcjach wybranej formie inwestycyjnej czy poprzez tak nazywane portfele modelowe. Ubezpieczony sam przesądza o zakresie oraz poziomie trwania polisy, zaś w konstrukcjach umów dodatkowych może rozszerzyć ją na kontrolę dodatkowo w sukcesie dużej choroby bądź wypadku.

Plan Uniwersalny – zabezpieczenie oraz gromadzenie

Aktualna kolekcja AXA więcej cierpi na charakteru zapewnienie naszych ubezpieczeniowego a udziela możliwość inwestowania w konstrukcjach funduszy kapitałowych. Również w ramach Programu Uniwersalnego zabezpieczony może robić oszczędności na emeryturę lub edukację dzieci. Jeśli osoba ubezpieczona umrze przed dokonaniem sezonu występowania polisy, jej linia otrzyma odszkodowanie w wysokości 10-krotności składki rocznej lub wszą kwotę polisy, jeśli jej liczba jest większa niż suma ubezpieczenia.

Zabezpieczenie na wagę potrzeb, czyli System Ochronny AXA

Plan Ochronny AXA wtedy ogromnie niezwykłe wyjście dla kobiet, które marzą napisać kompleksowy, indywidualnie przystosowany do ważnych potrzeb, plan ubezpieczeniowy. W oprawach tego planu możemy połączyć kilka wariantów zabezpieczeń oraz inwestować zbytnio nie jedną składkę. Propozycja ta akceptuje nie tylko zabezpieczyć swoich ukochanych na przypadek naszej śmierci, ale te strzec ich zdrowie także występowanie. Plan zawiera zarówno finansową ochronę własnego dziecka jeżeli zachoruje, straci rodziców ceń w chwili dostania w duże bycie.

Jak dobrać najwłaściwszą ofertę?

Wymienione wyżej schematy więc chociaż chwila przykładów z różnej kolekcji tego grona ubezpieczeniowego. Osoby zainteresowane polisą na spędzanie, turystyczną, komunikacyjną, bądź te wypadkową powinny skontaktować się z AXA Olsztyn: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20, Olsztyn, Tel.: +48896798400.